QUE ENSINAMOS?

As ensinanzas que imparte o Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática abarcan tres grandes áreas

ROBÓTICA
 • Robótica Industrial
 • Deseño e fabricación de robots
 • Implantación de robots na industria
 • Robótica móbil
 • Robótica aérea
 • Robótica de servizos
 • Robótica especial, visión
AUTOMATIZACIÓN
 • Automatización de maquinaria
 • Automatización de procesos industriais e de fabricación
 • Sistemas de control de eixos industriais: sistemas mecatrónicos
 • Sistemas tempo real e embebidos en aplicacións industriais
 • Informática industrial: industria 4.0
 • Comunicacións industriais
CONTROL
 • Teoría de Control
 • Modelado e Identificación de Sistemas
 • Técnicas de Control Avanzadas
 • Técnicas de Intelixencia Artificial.

INFRAESTRUTURAS

O Departamento conta coas seguintes infraestruturas para docencia e investigación

ONDE ENSINAMOS?

O Departamento imparte docencia nas seguintes escolas:

 • Escola de Enxeñería Industrial
 • Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía
 • Escola Superior de Enxeñería Informática
 • Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN

O Departamento organiza os seguintes clubes para o alumnado:

 

A SEDE DO DEPARTAMENTO

A sede do Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática está ubicada no seguinte...

Enderezo

Escola Técnica Superior Enxeñería Industrial

Rúa Maxwell s/n

Campus Universitario Lagoas Marcosende

36310 Vigo

TELEFONO : 986 812222

FAX: 986 814014